xoài

Sản phẩm Xoài cát Hòa Lộc

xoai-cat-hoa-loc

– Tiêu chuẩn sản xuất: 10 TCN 473-2001 – Đặc tính sản phẩm: Xoài Cát Hoà Lộc CT1&CT6 có thể cho trái sau 24 tháng