giá nông sản

Khách hàng ở thị trường quốc tế chờ đợi thu hoạch hồ tiêu

ea137_tieu_1-500x330

Giá hạt tiêu trên thị trường quốc tế vững trong tuần qua, trong bối cảnh ng