đậu trạch

Sản phẩm Đậu trạch hữu cơ

dautrachhc

Đậu trạch hữu cơ. Phương pháp trồng và chăm sóc tuân theo quy luật phát triển tự nhiên của cây trồng.Tuyệt đối không sử dụng