cách bán hàng

Bị khách hàng từ chối thì nhân viên bán hàng nên làm gì

Hãy coi lời từ khước này như 1 yêu cầu chế tạo thêm các thông báo. Đừng nhồi nhét cho họ bằng cả 1 đoạn

Những kỹ năng mà người bán hàng chuyên nghiệp thường sở hữu

Các bước trước ấy đã cho phép bạn xác định được mối cửa hàng giữa nhu cầu người mua mang sản phẩm của nhà hàng