Sản phẩm Xoài cát Hòa Lộc

– Tiêu chuẩn sản xuất: 10 TCN 473-2001

– Đặc tính sản phẩm: Hoà Lộc CT1&CT6 có thể cho trái sau 24 tháng trồng, năng suất bình quân 40 tấn trái/ha  vào năm thứ 5, ăn chín có chất lượng dẽo, ngọt, thơm nhất. Nhu cầu thị trường ăn tươi, làm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến xuất khẩu lớn.

– Cây chống chịu sâu bệnh tốt. Sâu đục cành, sâu ăn lá non, rầy mềm và rệp sáp là những đối tượng gây hại thường xuyên nhưng không nguy hiểm. Sâu đụt trái non và ruồi vàng có thể khống chế bằng cách bao trái vào giai đoạn sau khi trái rụng sinh lý. Mùa mưa lá non và trái có thể bị bệnh thán thư, nhưng có thể phòng bằng cách tỉa cành tạo tán và khống chế bằng thuốc bảo vệ thực vật.

Quy trình sản xuất

Sản xuất theo phương pháp ghép mắt nhỏ, đảm bảo tỉ lệ tiếp hợp cao, tăng trưởng nhanh, kiểm soát được dịch bệnh và tiết giảm nguyên liệu nhân giống.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>