Ngành điều cùng nhau liên kết để đạt mục tiêu xuất khẩu

Theo Hiệp hội điều Việt Nam Vinacash, giá xuất khẩu cuối năm sẽ tiếp tục tăng do rơi vào dịp lễ hội của các thị trường và xuất khẩu sẽ có khả năng đạt mục tiêu trên 1 tỉ đô la Mỹ. Để làm được điều này, các doanh nghiệp cần liên kết với nhau.

Do đó, để đạt mục tiêu xuất khẩu 1 tỉ đô la Mỹ trong năm 2012, Vinacas cho rằng ngoài việc hỗ trợ của nhà nước về vốn vay với lãi suất hợp lý để các doanh nghiệp nhập nguyên liệu thì bản thân các doanh nghiệp trong ngành cần liên kết với nhau tạo những nhóm xuất khẩu mạnh để có được giá xuất tốt

Bên cạnh đó, để nâng cao lợi nhuận, các doanh nghiệp nên có chiến lược chuyển dần từ xuất khẩu nhân điều nguyên liệu sang xuất khẩu nhân điều thành phẩm nhằm tăng giá trị xuất khẩu trong điều kiện diện tích điều trong nước đang giảm như hiện nay.

Theo báo cáo của Vinacas, 7 tháng đầu năm 2012, sản xuất điều trong nước gặp rất nhiều khó khăn, do thời tiết bất thường đã làm cho năng suất điều bình quân chỉ còn 8,4 tạ/héc ta (năm 2011 là 9,1 tạ/héc ta), sản lượng điều thu hoạch toàn niên vụ đạt 264.810 tấn (năm 2011 là 301.730 tấn), diện tích trồng điều tiếp tục giảm, năm 2012 chỉ còn 355.050 héc ta (năm 2011 là 362.560 héc ta).

Lượng điều thô nhập khẩu để chế biến xuất khẩu cũng giảm mạnh, 7 tháng đầu năm, các doanh nghiệp trong nước nhập được 156.960 tấn, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm 2011, đạt 39,24% kế hoạch.

Theo Chinhphu

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>