Doanh nghiệp xuất khẩu gạo muốn lùi thời gian trả nợ

Ông Phạm Văn Bảy, Phó chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, do một số doanh nghiệp vay tiền thời hạn ba tháng để mua lúa trong đợt mua 500.000 tấn quy tạm trữ vụ hè thu nhưng nay doanh nghiệp vẫn chưa bán hết lượng này nên chưa có đủ tiền trả ngân hàng.

Vì vậy, VFA đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) xin kéo dài thời gian trả nợ thêm 3 tháng nữa và bộ này có công văn số 3598/BNN-CB đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp .

Theo ông Bảy, trong thời gian gia hạn trả nợ này doanh nghiệp xuất khẩu vẫn phải trả lãi theo quy định mà Ngân hàng Nhà nước ấn định.

Kiến nghị nói trên tập trung vào việc xem xét và hướng dẫn các ngân hành thương mại gia hạn thời gian trả nợ của doanh nghiệp xuất khẩu gạo từ 3 tháng lên 6 tháng. Cho phép doanh nhiệp xuất khẩu gạo được chuyển vay nợ bằng tiền Việt Nam sang vay ngoại tệ để giảm lãi suất.

Theo ông Bảy, năm nay ít doanh nghiệp xuất khẩu gạo bị lỗ nhưng lợi nhuận không cao hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, VFA không thể biết chính xác sự lời lỗ của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo là bao nhiêu. Lý do, đa phần doanh nghiệp xuất khẩu chưa cổ phần hóa nên báo cáo tài chính thường gửi đến Sở Tài chính các tỉnh chứ không phải công bố rộng rãi.

Trong năm nay, Chính phủ đã có hai lần hỗ trợ lãi suất 0% cho các doanh nghiệp thuộc VFA trong việc mua một triệu tấn quy gạo tạm trữ vụ đông xuân và 500.000 tấn quy gạo cho vụ hè thu.

Nguồn: TBKTSG Online

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>